Bod č.18.:

ŘEÚ/4 - Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2019-2021

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Střednědobý výhled rozpočtu MMP)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 - bilance)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Popis úprav SVR)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Aktualizovaný rozpočet FRR MP)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic - Odbor investic)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic - ostatní správci)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 7/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:293 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX