Bod č.25.:

FIN/5 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu)
Důvodová zpráva (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu) (*)
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. )
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu )
Příloha č.3 (Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK)
Příloha č.4 (Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce za období od 1. 1. do 31. 12. 2017)
Příloha č.5 (Zpráva dozorčí rady o kontrole činnosti)
Příloha č.6 (Návrh jednatele na rozdělení zisku)
Příloha č.7 (Zpráva o činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:301 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX