Bod č.38.:

OI/2 - Stavební úpravy v objektu nám. Republiky 41 - Císařský dům - aktualizace DPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:315 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX