Bod č.56.:

MAJ/5 - Zrušení usnesení ZMP č. 678 ze dne 15. 12. 2016, výkup pozemků p.č. 244 a p.č. 245 od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (Usnesení RMP a ZMP )
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.5 (Předkládané varianty na KNM RMP a doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 615 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX