Bod č.52.:

MAJ/1 - Uzavření kupní smlouvy s 3 FO pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.3 (situace V1 - DÚR)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (KNM)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX