Bod č.74.:

MAJ/22 - Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. IKO stavby s.r.o. na pozemky v k. ú. Černice, Radobyčice a Božkov.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. IKO stavby s.r.o.)
Příloha č.2 (zápis z jednání na MO Plzeň 8 a žádost TJ Sokol Černice)
Příloha č.3 (situace- zákres rozsahu možného užívání stávajícího tréninkového hřiště TJ Sokol Černice po směně pozemků)
Příloha č.4 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 8 - Černice č. 7/2018 z 5. 3. 2018, usnesení KNM RMO Plzeň 2 - Slovany č. 34/18 z 9. 5. 2018 a vyjádření MO Plzeň 3 z 16. 4. 2018 )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (návrh dělení pozemků v dané lokalitě)
Příloha č.8 (geometrické plány)
Příloha č.9 (zákres SOSB o zřízení VB)
Příloha č.10 (mapy)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX