Bod č.71.:

MAJ/19 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby Bytové domy Rokycanská, investor GLOBÁl spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky SOSB dle bodu II. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (žádost)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 0089/18)
Příloha č.5 (rozsah přebírané TDI – 2x zákres)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX