Bod č.62.:

MAJ/11 - Schválení cen a postupu pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu Průtah silnice I/20 Plzeň v úseku Jasmínová – Jateční - výkupy pozemků s garážemi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam pozemků)
Příloha č.2 (schéma úseků silnice I/20)
Příloha č.3 (trasa úseku Jasmínová - Jateční)
Příloha č.4 (sdělení ŘSD)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 666/2002)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX