Bod č.63.:

MAJ/12 - Schválení cen a postupu pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu Průtah silnice I/20 Plzeň v úseku Jasmínová – Jateční - výkupy pozemků s garážemi (typ patrová garáž)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam pozemků)
Příloha č.2 (schéma úseků silnice I/20)
Příloha č.3 (trasa úseku Jasmínová - Jateční)
Příloha č.4 (sdělení ŘSD)
Příloha č.5 (usenesení RMP)
Příloha č.6 (mapa úseků s dotčenými garážemi)
Příloha č.7 (doporučení KNM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX