Bod č.58.:

MAJ/7 - Uzavření darovací smlouvy se Spolkem Lhota na darování pozemků pod komunikacemi v ulicích Na Dolíkách, Cedrová, Mátová a Meduňková v k. ú. Lhota u Dobřan.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Spolku Lhota)
Příloha č.2 (stanovisko ORP č. j. MMP/032845/18 ze dne 21. 3. 2018)
Příloha č.3 (stanovisko ORP č. j. MMP/38222/17 ze dne 19. 4. 2017)
Příloha č.4 (vyjádření MO Plzeň 10 )
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (doporučení KNM 15. 5. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 606/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX