Bod č.75.:

MAJ/23 - Směna pozemků v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a společnostmi Ameside a.s. a Department store Plzeň s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Příloha č.8 (Vyjádření k memorandu od AK Kocián, Šolc, Balaštík)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX