Bod č.65.:

MAJ/14 - Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou a ukončení nájemní smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova - Cvokařská.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost SVSMP + vyjádření vlastníka)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 č. 54/2018)
Příloha č.4 (fofodokumentace)
Příloha č.5 (snímky map - k. ú. Plzeň (FO))
Příloha č.6 (snímky map - ul. Spojovací (MP))
Příloha č.7 (doporučení KNM 15. 5. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 609/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX