Bod č.34.:

TN/2 - hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov za období roku 2017 (obsahuje účetní závěrku).)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:310 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX