Bod č.57.:

MAJ/6 - Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen s ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků parc. č. 1038/2 a parc. č. 3197/260 v k. ú. Bolevec pod silnicí I/20, ul. Studentská

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD ČR + sdělení k VB)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města))
Příloha č.5 (geometrický plán – SSZ a VO)
Příloha č.6 (geometrický plán – kolektory)
Příloha č.7 (geometrický plán – trakční zařízení)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.9 (usnesení RMP 607/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:334 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX