Bod č.64.:

MAJ/13 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi městem Plzní a 5 FO – „Park U Ježíška v Plzni“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti spoluvlastníků)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP + situace se zákresem přípojek a situace se zákresem směňované části pozemku p. č. 1229, k. ú. PLzeň)
Příloha č.3 (vyjádření k územnímu řízení ORP MMP č. j.: MMP/13266016 z 16. 8. 2016)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP z 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX