Bod č.67.:

MAJ/16 - Uzavření směnné smlouvy s dvěma fyzickými osobami a ukončení nájemní smlouvy pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova - Cvokařská.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost o směnu)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 č. 54/2018)
Příloha č.4 (fofodokumentace)
Příloha č.5 (snímky map v ul. Spojovací (MP))
Příloha č.6 (snímky map v k. ú. Plzeň (FO))
Příloha č.7 (doporučení KNM 15. 5. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 611/ 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:343 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX