Bod č.60.:

MAJ/9 - Majet. vypořádání v k.ú. Plzeň mezi MP, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. formou vzáj. darů dle studie „Plzeň, Karlovarská“ a IA MO P1: „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ vč. zříz. služebností.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (požadavek MO Plzeň 1 na směnu včetně souvisejících příloh)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (dřeve vydané vyjádření MO-1 (směna))
Příloha č.4 (rozsah veřejného prostranství dle studie)
Příloha č.5 (vyjádření obou subjektů vč.návrhu na vzájemné darování pozemků)
Příloha č.6 (vývoj případu)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem , ÚP, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX