Bod č.72.:

MAJ/20 - Směna nemovitých věcí v k. ú. Bolevec mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 2794 pro k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usn. RMO Plzeň 1 č. 167 ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z KM - modrá mapa se zákresem, ÚP, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (Geometrický plán č. 4121-47/2018)
Příloha č.7 (Rozhodnutí KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX