Bod č.100.:

ORG/1 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX