Bod č.73.:

MAJ+EVID/21 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s prodejem projektu „Polyfunkční dům pro seniory“ městu Plzni se společností T.G., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis T.G.)
Příloha č.2 (zaktualizovaná žádost T.G. o směnu)
Příloha č.3 (stanoviska ORP vč. příloh)
Příloha č.4 (vyjádření MO Plzeň 2 a 3)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 478/2015)
Příloha č.6 (nabídka na odkup projektové dokumentace)
Příloha č.7 (usnesení Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek z 2. 5. 2018)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (fotodokumentace - Úslavská, Truhlářská, Jiráskovo nám.)
Příloha č.10 (snímky map - Úslavská (T.G.))
Příloha č.11 (snímky map - Truhlářská (MP))
Příloha č.12 (snímky map – Jiráskovo nám. (MP))
Příloha č.13 (doporučení KNM ze dne 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX