Bod č.79.:

PROP/4 - Prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Čechova 19, Chelčického 7, U Borského parku 22, z majetku města Plzně městskou soutěží – stanovení vyvolávací ceny

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Fotodokumentace)
Příloha č.2 (Orientační mapy)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 619 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:351 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX