Bod č.78.:

PROP/3 - Převod spoluvlastnických podílů města Plzně na nemovitých věcech na adrese U Dráhy č. or. 3, č. or. 5 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska BYT MMP )
Příloha č.3 (vyjádření LBD )
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 618/2018)
Předloženo na stůl č.1 (Opravený NU - správná verze)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:350 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX