Bod č.54.:

MAJ/3 - Využití předkupního práva statutárního města Plzně na výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 549/4, zaps. na LV č. 1246 pro k. ú. Doudlevce z vlastnictví FO.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 613 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX