Bod č.85.:

PROP/11 - Prodej pozemků p. č. 1609/109 v k. ú. Bolevec, p. č. 1609/126 v k. ú. Bolevec a p. č. 11102/964 v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP1)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (usnesení RMP ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:357 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX