Bod č.80.:

PROP/5 - Městské soutěže na prodej volných nebytových jednotek v Plzni na adrese Koterovská č. or. 87

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokoly o průběhu městských soutěží)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:352 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX