Bod č.55.:

MAJ/4 - Výkup stavby garáže bez čp/če zaps. na LV č 10264 pro k. ú. Plzeň z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis z jednání vč. souvisejících příloh)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 95/2018)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (modrá mapa, území plán, letecký snímek a orient. turistická mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018.)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 612 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX