Bod č.59.:

MAJ/8 - Vzájemné BÚ pozemků v lokalitě Sirkova ulice mezi městem Plzeň a KŘ policie Plzeňského kraje a ÚZSVM. Zrušení usnesení ZMP č. 378 ze dne 17. 6. 2004 a usnesení ZMP č. 116 ze dne 10. 3. 2005, v plném rozsahu.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (předešlá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.2 (sdělení KŘP PK)
Příloha č.3 (zápis z jednání na SVSMP)
Příloha č.4 (zápis z jednání na ÚZSVM)
Příloha č.5 (e-mail KŘP PK ve věci změny rozsahu transakce)
Příloha č.6 (stanovislo TÚ MMP)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (geometrické plány)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX