Bod č.77.:

PROP/2 - Schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň - III. etapa

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 195 ze dne 20. 4. 2017)
Příloha č.2 (Doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 617 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX