Bod č.89.:

PROP/15 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Radčice u Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP7 - Radčice )
Příloha č.4 (sdělení žadatele)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:361 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX