Bod č.76.:

PROP+BYT/1 - Rozdělení vlast. práva k nem. věci, prodej bloku H (Sedlecká 5, Sedlecká 6) v lokalitě Plzeň-Sylván, po jednotkách, prodej pozemků (předzahrádek), založení SVJ v předmětném domě a schválení znění stanov tohoto SVJ

(předkladatel:radní Matoušová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ vč. situací)
Příloha č.2 (Stanovisko Ministerstva vnitra ČR)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Stanovy společenství)
Příloha č.6 (Zásady prodeje)
Příloha č.7 (Fotodokumentace )
Příloha č.8 (Modrá mapa )
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 616 ze dne 31. 5. 2018)
Příloha č.41 (Prohlášení vlastníka - textová část)
Příloha č.42 (Prohlášení vlastníka - půdorysy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:348 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX