Bod č.97.:

PROP/23 - Ponechání pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Křimice v majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. situace a doplnění)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P5 - Křimice)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 356 ze dne 16. 6. 2011 a č. 406 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 631/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:369 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX