Bod č.93.:

PROP/19 - Prodej pozemku p. č. 243/66 v k. ú. Doudlevce.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP )
Příloha č.3 (stanovisko MO P3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 15. 5. 2018 )
Příloha č.10 (usn. RMP č. 625/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX