Bod č.20.:

NámK+NámB/1 - Úplatný převod 20% obchodního podílu Ing. Ivana Jáchima ve společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. statutárnímu městu Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – Smlouva o převodu obchodního podílu) (*)
Příloha č.2 (č. 2 – Pozvánka na valnou hromadu DC s.r.o.)
Příloha č.3 (č. 3 – Stanovisko AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.)
Příloha č.4 (č. 4 – Základní parametry Smlouvy o zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni)
Příloha č.5 (č. 5 – Základní parametry Nájemní smlouvy (objekt Měšťanská beseda v Plzni) na období 2019 - 2029)
Příloha č.6 (č. 6 – Usnesení RMP č. 1094 ze dne 17. 10. 2017)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP č. 3/2018)
Předloženo na stůl č.1 (nové znění přílohy č. 5)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:295 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX