Bod č.94.:

PROP/20 - Prodej částí pozemků p. č. 2447/1 a p. č. 2447/2, oba v k. ú. Doubravka.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti )
Příloha č.2 (zaměření skutečného stavu)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP vč. situace)
Příloha č.4 (stanovisko MO P4)
Příloha č.5 (stanovisko OŽP MMP )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 3. 2018)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 626/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX