Bod č.26.:

FIN/6 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce na tuto valnou hromadu)
Důvodová zpráva (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce na tuto valnou hromadu) (*)
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. )
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu )
Příloha č.3 (Nové znění společenské smlouvy) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:302 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX