Bod č.27.:

FIN/7 - Žádost o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro projekt „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Projekt regenerace - návrh)
Příloha č.2 (Projekt regenerace - brožura)
Příloha č.3 (Dotazník "vnitroblok Krašovská")
Příloha č.4 (Výstupy z dotazníkového šetření)
Příloha č.5 (Projekt regenerace - textová část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:303 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX