Bod č.82.:

PROP/7 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 438 v k. ú. Skvrňany za účelem výstavby bytového domu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodej)
Příloha č.2 (Žádost o nájem a doplnění žádosti o prodej)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:354 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX