Bod č.84.:

PROP/10 - Prodej pozemku p. č. 8184/69 a části pozemku p. č. 8184/1 oba v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti BANASTO s.r.o.)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Usnesení RMO P 3 )
Příloha č.4 (Souhlas vypůjčitele se zúžením výpůjčky)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa – aktualizovaný zákres výpůjčky)
Příloha č.11 (Mapa – majetek města Plzně)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:356 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX