Bod č.81.:

PROP+MAJ/6 - Záměr výkupu a prodeje pozemků v k. ú. Plzeň za účelem zástavby území „Plzeň – Jízdecká – Palackého“ polyfunkčním domem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.4 (stanovisko ÚKEP)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 432/2015)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Příloha č.11 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.12 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.13 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.14 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.15 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.16 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.17 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.18 (žádosti společnosti Jízdecká s.r.o. vč. příloh)
Příloha č.21 (stanoviska ORP MMP vč. přílohy)
Příloha č.22 (stanoviska ORP MMP vč. přílohy)
Příloha č.31 (stanoviska MO P 3 )
Příloha č.32 (stanoviska MO P 3 )
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:353 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX