Bod č.83.:

PROP/8 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2012/002962 a dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu 3. - 4. fáze a zbývajících fází výstavby Nová Valcha č. 2015/002906.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (situace – odkup pozemků „B“)
Příloha č.3 (situace – odkup pozemků „A“)
Příloha č.4 (historie)
Příloha č.5 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.6 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plán )
Příloha č.9 (letecký snímek )
Příloha č.10 (orientační turistická)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:355 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX