Bod č.45.:

KŽP/4 - Žádost Kontrolní skupiny.cz, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz-bikesharing pro Plzeň“.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX