Bod č.5.:

KP/1 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro SCULPTURE LINE s.r.o.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX