Bod č.6.:

KP/2 - Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2014 – 2017

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Ceny Hanuše Zápala)
Příloha č.2 (Vyhlášení Ceny Hanuše Zápala 2014 - 2017)
Příloha č.3 (Protokol o průběhu hodnocení Ceny Hanuše Zápala 2014 - 2017 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:281 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX