Bod č.39.:

NámN+TN/1 - Investice do parkovacích kapacit v Plzni v letech 2018-2022 s výhledem na další období

(předkladatel:nám. Náhlík; nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Investice do parkovacích kapacit v Plzni od roku 2018 s výhledem na další období (tabulka))
Příloha č.2 (2. Investice do parkovacích kapacit v Plzni od roku 2018 s výhledem na další období (mapka))
Příloha č.3 (3. Investice do parkovacích kapacit v Plzni od roku 2018 s výhledem na další období (popis staveb))
Příloha č.4 (4. Ostatní investice do parkovacích kapacit dle Generelu dopravy v klidu (výčet))
Příloha č.5 (5. Plzeň, systém dopravy v klidu, návrh rozvoje, ÚKRMP, 12/2017)
Příloha č.6 (6. Usnesení dle bodu 8)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX