Bod č.61.:

MAJ/10 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací na stávající areál SK Neslyšících a záměr budoucí výpůjčky nově vybudovaného areálu v souvislosti se stavbou „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (situace nového areálu, tj. předmět budoucí výpůjčky)
Příloha č.4 (situace využití plochy nového areálu)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města (současný areál))
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města (nový areál))
Příloha č.7 (doporučení KNM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX