Bod č.102.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2018

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX