Bod č.21.:

ÚČT/1 - Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze psů a z ubytovací kapacity

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Návrh obecně závazné vyhlášky)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO)
Příloha č.3 (Usnesení RMP)
Příloha č.4 (Úplné znění OZV)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX