Bod č.70.:

MAJ/18 - Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. 2007/005885 ze dne 27. 11. 2007, a to formou dohody o ukončení smlouvy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (SOSBD)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 663/2007 a ZMP č. 532/2007)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX