Bod č.68.:

MAJ/17 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Bytový dům Světovar“, v k. ú. Plzeň, investor spol. BC Real, a.s.

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. BC Real, a.s., pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (stan. ORP MMP + situace)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 481 z 5. 5. 2016, usnesení ZMP č. 306 z 19. 5. 2016)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX