Bod č.4.:

PRIM+ÚKEP/3 - Členství statutárního města Plzně ve spolku Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:278 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX